TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Basın Duyurusu: Teröre Hayır

 

TÜRKİAD

KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Kuruluş Tarihi: 30.12.2005  Kütük No: 06-076-071  Vergi K. No: 0690389267

 

SAYI: 28

15/09/2015

     

 

BASIN DUYURUSU

Kısa adı TÜRKİAD olan Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği, üyelerinin mesleki ve sosyal dayanışmasını, Kırıkkaleliler, Ankaralılar ve Orta Anadolulular öncelikli olmak üzere Türk Milleti’nin meşru her alanda etkinleştirilmesini sağlamak, Kırıkkale, Ankara ve İç Anadolu illeri öncelikli olmak üzere Türkiye’nin gelişmesine katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kültürü ve Türk Dünyasını tanıtmak, bilimsel ve mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu konularda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacı ile Ankara’da kurulmuş olup, bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜRKİAD Yöneticileri ve Üyeleri olarak 07.06.2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Türkiye’mizin uzlaşma ve dayanışma ile yeni bir atılım dönemine gireceğini umarken, koalisyon hükümetinin kurulamaması sonucu oluşan belirsizlik ortamı ve aniden tırmanışa geçen terör sonucu oluşan can ve mal kayıpları bizi de hayal kırıklığına uğratmış ve üzüntüye boğmuştur.

Türk Devletine, Halkına ve Yurduna karşı her türlü ayrılıkçı, bölücü ve yıkıcı düşünce ve eylemi kınıyor, terörü, teröristleri ve destekçilerini lanetliyor, terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini vurguluyor, Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, Gazilerimize acil şifa diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye’nin bütünlüğü, Türk Milleti’nin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası korunarak tüm sorunlarımıza demokrasi içinde ortak akılla sürdürülebilir çözümler bulunabileceğine inancımız tamdır.

Türkiye’nin bekası, birliği ve bütünlüğünün temelinde kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter demokrasi, demokrasimizin temelinde ise eşit yurttaşlık hakları, özgürlükleri ve sorumlulukları bulunduğuna inanıyor; Anayasa ve yasaların Türkiye’mizin her noktasında tüm yurttaşlarımıza eşit olarak uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor; atanmış veya seçilmiş tüm kamu görevlilerimizin Anayasa, yasalar ve ettikleri yeminlere bağlı olarak görev yapmalarını bekliyoruz.

Bu inançla, TOBB öncülüğünde 14 meslek birliği, konfederasyon ve STK tarafından yapılan çağrıyı takdirle karşılıyor, 17.09.2015 Perşembe günü 16:30’da “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” diye haykırmak için Ankara Sıhhiye Meydanı’nda olacağımızı belirtiyor, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başta olmak üzere tüm meslek odaları, sendikalar, dernekler, vakıflar ile üst birliklerini bu ulusal dayanışma ve barış buluşmasına katılmaya davet ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün dediği gibi: “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!”

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

Dr. Ali Asker DEMİRHAN

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Diğer Duyurular