TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

Tarihçe

TÜRKİAD'IN KURULUŞ TARİHİ VE AMACI

Ankara Kırıkkale Sanayici İş Meslek Sanat Spor Bilim Adamları ve Yöneticiler Derneği (AKİD), üyelerinin mesleki ve sosyal dayanışmasını, Kırıkkaleliler, Ankaralılar ve Orta Anadolulular öncelikli olmak üzere Türk Milleti’nin meşru her alanda etkinleştirilmesini sağlamak, Kırıkkale, Ankara ve İç Anadolu illeri öncelikli olmak üzere Türkiye’nin gelişmesine katkıda bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Kültürü ve Türk Dünyasını tanıtmak, bilimsel ve mesleki inceleme ve araştırmalar yapmak ve bu konularda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek amacı ile 30.12.2005 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

27.02.2010 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilen tüzük değişikliği ile derneğimizin adı Kırıkkaleli İşadamları ve Yöneticiler Derneği (TÜRKİAD) olarak değiştirilmiş, bu değişiklik Ankara Valiliğinin 04.07.2011 tarihli ve B.05.0.DDB.4.06.00.00-477.01.02.02-14864/3632 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

 

TÜRKİAD'IN KURUCULARI

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

DİĞER KURUCULAR

 

TÜRKİAD ORGANLARI VE FEDERASYON TEMSİLCİLİKLERİNE SEÇİLENLER

1. Olağan Genel Kurul Toplantısında (27.08.2006) Seçilenler

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Cemal SERTKAYA Başkan
Dr. Ali Asker DEMİRHAN Genel Sekreter
Necmi ULUS Sayman
Yunus ERTEKİN Başkan Yardımcısı
Yasin BABADAĞ Başkan Yardımcısı
Yunus ÇAĞLAYAN Üye
Halil İbrahim SIRAKAYA Üye
Mustafa TEKİN Üye
Orhan PEKDEMİR Üye
Beyhan DEMİRHAN Üye
Bünyamin BİLDİK Üye
Ecz. Sürmeli ŞENTÜRK Yedek Üye
Adem YURTDAN Yedek Üye
Erdoğan ULUSOY Yedek Üye
Av. Zeynel Cem DEMİRHAN Yedek Üye
Av. Mehmet YILMAZER Yedek Üye
Ali Egemen ATASOY Yedek Üye
İsmail ÜNAL Yedek Üye
Muhammet Zafer ÖZTÜRK Yedek Üye
Mustafa SERTKAYA Yedek Üye
Sırrı Süleyman TUNCEROĞLU Yedek Üye
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Erkulu ÇARDAKKAYA Başkan
Nihat SANDALCI Üye
H. Tolga PEKDOĞAN Üye
Ecz. Gülten DEMİRHAN Yedek Üye
Ahmet ÇANGA Yedek Üye
Ecz. Ayhan HATİPOĞLU Yedek Üye

 

2. Olağan Genel Kurul Toplantısında (16.02.2008) Seçilenler

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Cemal SERTKAYA Başkan
Dr. Ali Asker DEMİRHAN Genel Sekreter
Orhan PEKDEMİR Sayman
Yasin BABADAĞ Başkan Yardımcısı
Orhan KILIÇ Başkan Yardımcısı
Necmi ULUS Üye
Bünyamin BİLDİK Üye
Av. Recai KARABIYIK Üye
Şeref ERYILMAZ Üye
(E) Albay Ali VARLI Üye
Erdoğan DAMAR Üye
Av. Zeynel Cem DEMİRHAN Yedek Üye
Av. Dr. Memduh ASLAN Yedek Üye
Muhittin DEMİR Yedek Üye
Erdal DİRİCAN Yedek Üye
Mehmet Emin ÖZYÖN Yedek Üye
H. Tolga PEKDOĞAN Yedek Üye
Av. Mehmet YILMAZER Yedek Üye
Suat YEŞİLYURT Yedek Üye
Av. Gonca MURAT Yedek Üye
Gamze AKINCI Yedek Üye
Yasin GÜDER Yedek Üye
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Erkulu ÇARDAKKAYA Başkan
Nihat SANDALCI Üye
Mustafa TEKİN Üye
Reyhan SOYSAL Yedek Üye
İsmail KILINÇKAYA Yedek Üye
Seyit YILMAZ Yedek Üye

 

3. Olağan Genel Kurul Toplantısında (27.02.2010) Seçilenler 

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Cemal SERTKAYA Başkan
Orhan KILIÇ Başkan Vekili
Ahmet ÇANGA Genel Sekreter
Erdoğan ULUSOY Genel Sayman
Orhan PEKDEMİR Başkan Yardımcısı
Yasin BABADAĞ Başkan Yardımcısı
Av. Recai KARABIYIK Başkan Yardımcısı
Erdoğan DAMAR Başkan Yardımcısı
Av. Zeynel Cem DEMİRHAN Başkan Yardımcısı
Hüseyin PEKESEN Başkan Yardımcısı
Memduh KOYUNCU Başkan Yardımcısı
Av.Dr. Memduh ASLAN Yedek Üye
Av. Gonca MURAT Yedek Üye
Nihat SANDALCI Yedek Üye
Dr. Osman ACAR Yedek Üye
Cengiz UĞUR Yedek Üye
Serhat ÇEVİRME Yedek Üye
Uğur BOZKURT Yedek Üye
Yakup AKYILDIZ Yedek Üye
Ali ŞENEL Yedek Üye
Osman BAHAR Yedek Üye
Ferhat GÜLÇİMEN Yedek Üye
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Erkulu ÇARDAKKAYA Başkan
Seyit YILMAZ Üye
Erdoğan ŞEKER Üye
H. Tolga PEKDOĞAN Yedek Üye
Erhan AKÇA Yedek Üye
Hakan BARAL Yedek Üye

 

4. Olağan Genel Kurul Toplantısında (25.02.2012) Seçilenler 

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Dr. Ali Asker DEMİRHAN Başkan
Orhan KILIÇ Başkan Vekili
Yrd.Doç.Dr. Memduh ASLAN Genel Sekreter
Hakan BARAL Genel Sayman
Orhan PEKDEMİR Başkan Yardımcısı
Yasin BABADAĞ Başkan Yardımcısı
Erkulu ÇARDAKKAYA Başkan Yardımcısı
Erdoğan DAMAR Başkan Yardımcısı
Hüseyin PEKESEN Başkan Yardımcısı
Memduh KOYUNCU Başkan Yardımcısı
Av. Kudret ÇÖÇÜ Başkan Yardımcısı
Av. Gonca MURAT Yedek Üye
Erhan AKÇA Yedek Üye
Serhat ÇEVİRME Yedek Üye
Mustafa ÇALKAN Yedek Üye
Osman BAHAR Yedek Üye
Ahmet ÖNKAN Yedek Üye
Resul DOLUCA Yedek Üye
Ferhat GÜLÇİMEN Yedek Üye
İmren BULUT Yedek Üye
Köksal TOPAL Yedek Üye
Ahmet ÇANGA E. Genel Sekreter
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Onursal ÜNVER Başkan
Gürsoy TOPSOY Üye
Seyit YILMAZ Üye
Yakup AKYILDIZ Yedek Üye
Murat KUTLUCA Yedek Üye
Muharrem UMUT E. Yedek Üye
FEDERASYON TEMSİLCİLERİ
Adı Soyadı Görevi
Dr. Ali Asker DEMİRHAN Asıl Temsilci
Orhan PEKDEMİR Asıl Temsilci
Yasin BABADAĞ Asıl Temsilci
Erkulu ÇARDAKKAYA Asıl Temsilci
Orhan KILIÇ Asıl Temsilci
Erdoğan DAMAR Yedek Temsilci
Hüseyin PEKESEN Yedek Temsilci
Memduh KOYUNCU Yedek Temsilci
Hakan BARAL Yedek Temsilci
Av. Kudret ÇÖÇÜ Yedek Temsilci

 

5. Olağan Genel Kurul Toplantısında (15.02.2014) Seçilenler

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Dr. Ali Asker DEMİRHAN Başkan
Yakup AKYILDIZ Başkan Vekili
Özgür ÖZKAN Genel Sekreter
Serhat ÇEVİRME Genel Sayman
Erkulu ÇARDAKKAYA Başkan Yardımcısı
Onursal ÜNVER Başkan Yardımcısı
Hakan BARAL Başkan Yardımcısı
Av. Kudret ÇÖÇÜ Başkan Yardımcısı
Erdem PEKESEN Başkan Yardımcısı
Cemal KAYA Başkan Yardımcısı
Dr. Asiye TOKUŞTEPE Başkan Yardımcısı
Ülkü BOZKURT MERİÇ Yedek Üye
Elverdi ÜNAL Yedek Üye
Ahmet ÇANGA Yedek Üye
Av. Gonca MURAT Yedek Üye
Erhan AKÇA Yedek Üye
Ferhat GÜLÇİMEN Yedek Üye
İmren BULUT Yedek Üye
Ömer AYÇİÇEK Yedek Üye
Ahmet ÖNKAN Yedek Üye
Köksal TOPAL Yedek Üye
Yılmaz TAŞPINAR Yedek Üye
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Duran KARAÇAY Başkan
Erdoğan ŞEKER Üye
Murat KUTLUCA Üye
Seyit YILMAZ Yedek Üye
İnci BULUT Yedek Üye
Recep YILMAZ Yedek Üye
FEDERASYON TEMSİLCİLERİ
Adı Soyadı Görevi
Dr. Ali Asker DEMİRHAN Asıl Temsilci
Yakup AKYILDIZ Asıl Temsilci
Erkulu ÇARDAKKAYA Asıl Temsilci
Av. Kudret ÇÖÇÜ Asıl Temsilci
Elverdi ÜNAL Asıl Temsilci
Hakan BARAL Yedek Temsilci
Cemal KAYA Yedek Temsilci
Özgür ÖZKAN Yedek Temsilci
Erdem PEKESEN Yedek Temsilci
Dr. Asiye TOKUŞTEPE Yedek Temsilci

 

6. Olağan Genel Kurul Toplantısında (20.02.2016) Seçilenler

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Av. Kudret ÇÖÇÜ Başkan
Ertürk DÖLEK Başkan Vekili
Dr. Asiye TOKUŞTEPE Genel Sekreter
Yılmaz TAŞPINAR Genel Sayman
Orhan PEKDEMİR Başkan Yardımcısı
Onursal ÜNVER Başkan Yardımcısı
Hüseyin PEKESEN Başkan Yardımcısı
Memduh KOYUNCU Başkan Yardımcısı
Av. Rıza Ümit KOÇYİĞİT Başkan Yardımcısı
Cemal KAYA Başkan Yardımcısı
Adem DÖNMEZ Başkan Yardımcısı
Ertürk DÖLEK Başkan Vekili
Erkan KOÇ Yedek Üye
Av. Gonca MURAT Yedek Üye
Ahmet ÇANGA Yedek Üye
Erhan AKÇA Yedek Üye
Av. Nimet Handan DOĞAN Yedek Üye
Ferhat GÜLÇİMEN Yedek Üye
İnci BULUT KESİCİ Yedek Üye
Zübeyir ULAŞ Yedek Üye
Dursun DEMİRCAN Yedek Üye
Recep ŞİMŞEK Yedek Üye
Necmettin ÖZÇELİK Yedek Üye
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Elverdi ÜNAL Başkan
Dt. Fatih DURMUŞ Üye
Av. Evrim DOST Üye
Köksal TOPAL Yedek Üye
Mesut VESKE Yedek Üye
Selma YILMAZKAYA ABATAY Yedek Üye
FEDERASYON TEMSİLCİLERİ
Adı Soyadı Görevi
Av. Kudret ÇÖÇÜ Asıl Temsilci
Orhan PEKDEMİR Asıl Temsilci
Onursal ÜNVER Asıl Temsilci
Hüseyin PEKESEN Asıl Temsilci
Memduh KOYUNCU Asıl Temsilci
Cemal KAYA Yedek Temsilci
Dr. Asiye TOKUŞTEPE Yedek Temsilci
Yılmaz TAŞPINAR Yedek Temsilci
Adem DÖNMEZ Yedek Temsilci
Ertürk DÖLEK Yedek Temsilci

 

 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında (03.03.2018) Seçilenler

YÖNETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Yılmaz TAŞPINAR Başkan
Dr. Asiye TOKUŞTEPE Başkan Vekili
Av. Evrim DOST Genel Sekreter
Cemal KAYA Genel Sayman
Onursal ÜNVER Başkan Yardımcısı
Orhan PEKDEMİR Başkan Yardımcısı
Hüseyin PEKESEN Başkan Yardımcısı
Serhat ÇEVİRME Başkan Yardımcısı
Adem DÖNMEZ Başkan Yardımcısı
Ertürk DÖLEK Başkan Yardımcısı
Memduh KOYUNCU Başkan Yardımcısı
Dt. Fatih DURMUŞ Yedek Üye
Hakan BARAL Yedek Üye
Dursun DEMİRCAN Yedek Üye
Zübeyir ULAŞ Yedek Üye
Av. Rıza Ümit KOÇYİĞİT Yedek Üye
Nezih YERLİKAYA Yedek Üye
Av. Gonca MURAT Yedek Üye
Erhan AKÇA Yedek Üye
Ferhat GÜLÇİMEN Yedek Üye
Recep ŞİMŞEK Yedek Üye
Ahmet ÇANGA Yedek Üye
DENETİM KURULU
Adı Soyadı Görevi
Av. Kudret ÇÖÇÜ Başkan
Elverdi ÜNAL Üye
Selma YILMAZKAYA ABATAY Üye
Köksal TOPAL Yedek Üye
İnci BULUT KESİCİ Yedek Üye
Seyit YILMAZ Yedek Üye
FEDERASYON TEMSİLCİLERİ
Adı Soyadı Görevi
Yılmaz TAŞPINAR Asıl Temsilci
Dr. Asiye TOKUŞTEPE Asıl Temsilci
Av. Evrim DOST Asıl Temsilci
Onursal ÜNVER Asıl Temsilci
Av. Kudret ÇÖÇÜ Asıl Temsilci
Cemal KAYA Yedek Temsilci
Orhan PEKDEMİR Yedek Temsilci
Hüseyin PEKESEN Yedek Temsilci
Adem DÖNMEZ Yedek Temsilci
Ertürk DÖLEK Yedek Temsilci