TÜRKİAD | KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ

TÜRKİAD 6. Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

KIRIKKALELİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLER DERNEĞİ (TÜRKİAD)

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimizin 6. olağan genel kurul toplantısı 13.02.2016 Cumartesi günü saat 14.30’da Toros Sk. Fazlıoğlu İşhanı Nu: 31/15, Eti Mh. Sıhhiye, Çankaya, Ankara adresinde, ilk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 20.02.2016 Cumartesi günü saat 14.30’da Yüksek Ticaretliler Konferans Salonu, Mithatpaşa Cd. Nu: 16/6, Kızılay, Çankaya, Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır:

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Başkanlık Divanının Seçimi ve Gündeme Son Şeklinin Verilmesi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Denetim Raporunun Okunması
 5. Protokol Konuşmaları
 6. Faaliyet ve Denetim Raporlarının Görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Aklanması
 7. Federasyon Üyeliği ve Temsilci Sayısının Görüşülmesi ve Oylanması
 8. Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri ile Federasyon Temsilcilerinin Seçilmesi
 9. Tüzük Değişikliği
 10. Dernek İçin Gerekli Olan Taşınmaz Malların Satın Alınması, Değerlendirilmesi ve Satılması Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 11. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının Kamu Görevlisi Olmayan Başkan ve Üyelerine Verilecek Ücret ile Her Türlü Ödenek, Yolluk ve Tazminatlar ile Dernek Hizmetleri İçin Görevlendirilecek Üyelere Verilecek Gündelik ve Yolluk Miktarlarının Tespit Edilmesi
 12. Mart 2016 – Şubat 2018 Dönemi Program ve Bütçe Taslağının Görüşülmesi ve Oylanması
 13. Dilek ve Öneriler
 14. Kapanış

            Saygılarımızla duyurulur.

 

Dr. Ali Asker DEMİRHAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer Duyurular